Lỗi “The system cannot open the device or file specified” trong khi cài đặt phần mềm Autodesk 3Ds max

Vấn đề:

Trong quá trình cài đặt sản phẩm Autodesk, thông báo lỗi sau sẽ hiển thị:


The system cannot open the device or file specified.  

Dưới đây là ví dụ về thông báo này trong một số sản phẩm Autodesk:

User-added image

Cảnh báo lỗi  
hệ thống không thể mở tệp hoặc thiết bị được chỉ định
Lỗi  : The system cannot open the device or file specified.  
hệ thống không thể mở tệp hoặc thiết bị được chỉ định

Cảnh báo lỗi

Nguyên nhân:

  • Các tập tin không tồn tại.
  • Phần mềm chống vi-rút đang ngăn chặn tệp được cài đặt.

Giải pháp:

Để khắc phục lỗi này, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Tìm kiếm tệp được liệt kê trong thông báo lỗi để xác minh rằng nó thực sự tồn tại. Nếu không, hãy tải xuống trình cài đặt bằng  Autodesk Virtual Agent  (AVA).
  2. Tạm thời vô hiệu hóa bất kỳ phần mềm chống vi-rút. 
  3.  Click Control Panel > Security and Maintenance > Change User Account Control settings. Di chuyển thanh trượt đến Never notify 
  4. Chạy cài đặt lại.

Lưu ý: Sau khi cài đặt hoàn tất, quay lại Change User Account Control settings và đặt lại thanh trượt và bật lại phần mềm chống vi-rút.
 

Xem video,  Chuẩn bị hệ thống để cài đặt , để tìm hiểu thêm

Tham khảo một số bài viết liên quan sau:

Hotline: 0986421133

Nguồn: https://autode.sk/2UUhOAHTrả lời