Render Farm NDA

Hợp đồng bảo mật (NDA)

Rất phổ biến khi cá nhân hoặc tổ chức sử dụng dịch vụ của chúng tôi yêu cầu chúng tôi ký một thỏa thuận không tiết lộ thông tin (NDA).

Các công ty và cá nhân thường được khuyến nghị sử dụng NDA để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ và duy trì tính bí mật của các quy trình kinh doanh của họ.

Super Renders Farm sẽ xử lý tất cả các dự án của bạn một cách tận tâm và tôn trọng tính bảo mật của tất cả thông tin được nhận vào bất cứ lúc nào.

Phiên bản PDF và DOC của hợp đồng không tiết lộ (NDA) có thể tải về tại đây. Vui lòng gửi lại bản sao đã ký tới địa chỉ email sale@superrendersfarm.com.

Giảm giá lên đến 40% cho tất cả các dự án CPU và GPU.​

Nhanh tay đăng kí và nhận 25 credits render miễn phí.