Ước tính chi phí

Ước tính chi phí

Chúng tôi khuyến nghị bắt đầu với việc render miễn phí các frame thử nghiệm để có sự ước lượng chính xác hơn. Để xem cách sử dụng công cụ này nhấn vào đây
Lưu ý: Chi phí ước tính từ Công cụ Tính Chi phí của chúng tôi chỉ dùng để tham khảo và mục đích thảo luận. Chúng tôi tính phí dựa trên tổng thời gian render thực tế. Chat với bộ phận kinh doanh của chúng tôi ngay bây giờ!
Your Project
Your PC
Your Project
Your PC
Render Estimation
On Render Farm:
 • RENDER TIME
 • Bronze: 0 Minutes
 • Silver: 0 Minutes
 • Gold: 0 Minutes
 • RENDER CREDITS
 • 0 Credits
 • 0 Credits
 • 0 Credits
 • ACTUAL COST
 • $0
 • $0
 • $0
(*) Actual Cost is discounted price of render credit, see our discount program.
On Your PC: 100 Minutes

Câu Hỏi Chung