Vấn đề:

Khi gửi hình ảnh được hiển thị bằng dịch vụ  A360 Cloud Rendering từ 3ds Max, lỗi trình duyệt xảy ra khi A360 Gallery cố gắng mở tự động trong lúc render uploads. Lỗi trình duyệt xuất hiện trong tab mới trên trang web : 

xoauth_problem=token_rejected&oauth_error_message=Token%20Is%20Rejected
Tuy nhiên, nếu đăng nhập riêng vào A360 Gallery , trang web có thể được xem bình thường.

Nguyên nhân:

Lỗi bộ nhớ cache của trình duyệt Internet.

Giải pháp:

Để giải quyết vấn đề này, tham khảo hướng dẫn sau:

Cách xóa bộ nhớ cache và cookie cho trình duyệt web:

Tham khảo thêm bài viết sau:

Hotline thuê dịch vụ render fam : 0986421133

Nguồn: https://bit.ly/2SEh3sY

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*