Vấn đề:

Khi cài đặt Maya trên macOS, thông báo sau được hiển thị:

Installation Failed
The software could not be installed.

Cài đặt thất bại
Installation failed
Cài đặt thất bại
Installation failed

Nguyên nhân:

Các tập tin còn sót lại từ cài đặt Maya trước đó khiến cài đặt mới không thành công.

Giải pháp:

Đóng trình cài đặt và kiểm tra trong thư mục Applications của bạn để xem Maya đã thực sự cài đặt thành công chưa.

 1. Hãy thử khởi chạy Maya bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng Maya nằm ở đây: /Applications/Autodesk/Maya 201x
 2. Tiếp theo, nếu không có biểu tượng Maya hoặc Maya không khởi chạy chính xác, hãy thực hiện gỡ cài đặt sạch tất cả các sản phẩm Autodesk khỏi máy tính bằng các bước sau:
  1. Xóa /Applications/ thư mục Autodesk
  2. Xóa /Thư viện /Application Support/thư mục Autodesk.
  3. Mở / var / db / receiveipts / thư mục và xóa tất cả các tệp bắt đầu bằng com.autodesk, com.Autodesk và com.alias
  4. Xóa / Thư viện / Autodesk
  5. Điều hướng đến thư mục / Thư viện / Preferences/Flexnet Publisher/FLEXnet  và xóa các tệp có tiền tố với adskflex.
  6. Xóa thư mục / Người dùng / Tên người dùng / Thư viện / Application Support / Autodesk
  7. Xóa thư mục ~ / Library / Autodesk

Thử lại cài đặt Maya. Nếu thất bại sau khi thực hiện các bước trên, hãy tạo trong hồ sơ người dùng quản trị viên cục bộ mới và cài đặt lại

Tham khảo thêm một số bài viết sau:

Hotline: 0986421133

Nguồn; https://autode.sk/2SG9WQA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*