Vấn đề:

Các thông báo lỗi sau xuất hiện khi cố gắng khởi động 3ds Max và 3ds Max Ribbon có thể không xuất hiện đúng sau khi khởi động:

Phân tích lỗi XAML

Error parsing XAML file: ‘.’, hexadecimal value 0x00, is an invalid character. Line 1, position 1.

"Error parsing XAML file: '.', hexadecimal value 0x00, is an invalid character. Line 1, position 1."
“Error parsing XAML file: ‘.’, hexadecimal value 0x00, is an invalid character. Line 1, position 1.”

Sau khi nhấp vào OK, một thông báo khác xuất hiện: 

Reset Ribbon?

The main Ribbon configuration file is possibly corrupt. Reset to factory defaults?

"Error parsing XAML file: '.', hexadecimal value 0x00, is an invalid character. Line 1, position 1."
The main Ribbon configuration file is possibly corrupt. Reset to factory defaults?

Nguyên nhân:

Một hoặc nhiều tệp tùy chọn liên quan đến người dùng có thể đã bị hỏng hoặc bị thiếu. Điều này có thể do nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm 3ds Max plug-ins ghi vào các tệp đó hoặc nhiều bản sao của 3ds Max đang bị đóng nhanh chóng và cố gắng ghi vào cùng một tệp.

Giải pháp:

Đặt lại 3ds Max user preferences trở về mặc định, như được mô tả trong bài viết sau:  Cách đặt lại cài đặt tùy chọn người dùng 3ds Max về mặc định .

Lưu ý:  Sau khi thiết lập lại, thư mục ưu tiên sẽ được tạo tự động vào lần tiếp theo khi chương trình được khởi chạy. Quá trình này dành riêng cho người dùng đang hoạt động đăng nhập trên hệ thống, vì 3ds Max lưu cài đặt cho từng hồ sơ người dùng trong Windows.

Tham khảo thêm các bài viết sau:

Hotline: 0986421133

Nguồn: https://autode.sk/38mmOSw

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*