Vấn đề:

Thông báo “Error sending on UDP to <IP address>: A socket operation was attempted to an unreachable network” xuất hiện trên một hoặc nhiều nodes Backburner Server khi gửi render jobs từ 3ds Max.

"Error sending on UDP"
“Error sending on UDP to <IP address>: A socket operation was attempted to an unreachable network”

Nguyên nhân:

Chương trình Backburner Server không thể tìm thấy Backburner Manager trên local network .

Giải pháp:

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể tham khảo cách làm sau:

Ưu tiên giao thức mạng IPv4 hơn IPv6

Backburner không hoạt động với giao thức mạng IPv6. Để khắc phục điều này, hãy  Download và run hotfix Microsoft “Ưu tiên giao thức mạng IPv4 hơn IPv6” trên tất cả các máy Manager và Server.

Kích hoạt lại chức năng dịch vụ mạng Discovery Resource Publication

Các bản cập nhật Windows có thể khiến mạng cục bộ không còn nhận ra một số PC nhất định. Để giải quyết vấn đề này:

  1. Làm theo các hướng dẫn trong liên kết được cung cấp cho tất cả các máy trên mạng:  PC không còn được nhận dạng trong mạng sau khi nâng cấp phiên bản Windows 10 1803
  2. Khởi động lại máy và khởi động lại ứng dụng Backburner Manager, Monitor và Server trên tất cả các PC.

Lưu ý : Mặc dù lỗi ” broadcast servers” vẫn có thể xuất hiện trong một số cửa sổ Backburner Server sau khi sửa lỗi này.Sau đó ,nếu Server app cho thấy rằng nó đã kết nối thành công với Backburner Manager , các công việc vẫn có thể hiển thị thành công mặc dù có thông báo lỗi này.

Đặt lại Backburner trên tất cả các PC

Đặt lại Backburner settings trên tất cả các PC bằng cách làm theo các hướng dẫn sau: Đặt lại cài đặt người dùng Backburner về mặc định

Tham khảo một số bài viết liên quan sau:

Thời gian render chậm khi kết xuất với V-Ray trong 3ds Max

-Dịch vụ thuê render farm VN: superrendersfarm.vn.

Không thể tạo shortcut cho 3rd-party plug-in trong 3ds Max 2020.1

Hotline thuê dịch vụ render farm: 0986421133

Nguồn: https://autode.sk/31QjXz0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*