Super Renders VN vui mừng thông báo chúng tôi đã cập nhật Corona 5 cho Cinema 4D R21 . Hiện nay, Super Renders Farm đã hỗ trợ render nhiều dự án Corona Renderer 5 cho Cinema 4D (R21) .

Từ sự phát triển của Corona Core, phiên bản này tập trung vào 7 đặc điểm sau:

  • 2.5D Displacement , tiết kiệm đáng kể cho việc sử dụng bộ nhớ
  • Tối ưu hóa cho tụ quang dẫn đến tiết kiệm bộ nhớ và kết xuất nhanh hơn
  • Việc xử lý các  Corona Proxies được cải thiện rất nhiều , bao gồm animation và xử lý tốt hơn số lượng lớn các proxy sử dụng cùng một dữ liệu.
  • Multi Shader được thêm vào để tạo sự ngẫu nhiên về màu sắc hoặc họa tiết giữa các đối tượng.
  • UVWRandomizer được cập nhật bao gồm chế độ Mesh Element  (để cho phép ngẫu nhiên hóa giữa các đối tượng phụ) và chế độ  Object buffer ID
  • Select Shader  và Select Material được thêm vào, cho phép một đối tượng lưu trữ nhiều shaders hoặc materials (bạn có thể nghĩ nó giống như một thư viện mini )
  • Corona Sky object  thay thế Corona Sky tag , cho phép nhiều môi trường trong LightMix và sử dụng bất kỳ shader nào làm environment lighting

Tham khảo thêm các bài viết sau:

Hotline: 0986421133

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*