Biểu hiện

Khi animate một object dọc theo curve trong Maya, mesh sẽ trở nên méo mó, biến dạng hoặc nhăn tại một điểm ngẫu nhiên trong curve đó.

mesh
Mesh bị thắt lại ở giữa

Nguyên nhân

Mesh không được định hướng về nguồn gốc (hoặc có construction
history), từ đó gây ra lỗi khi thêm mesh animation

Giải pháp

Hãy lựa chọn mesh để animate và làm theo những bước sau:

  • Xóa construction history: Chọn mesh, điều hướng đến Edit, xóa theo loại, trở lại construction history
  • Đóng băng Transformation: Chọn mesh, điều hướng tới Modify, đóng băng Transformation

Khi sẵn sàng animate mesh dọc theo curve, hãy sử dụng quy trình sau để tránh các vấn đề về định hướng:

  • Chọn mesh (sau khi xóa construction history và đóng băng Transformation).
  • Gán mesh cho animation curve.
  • Duplicate curve và sử dụng bản copy dưới dạng Aim Curve để điều chỉnh hướng của mesh.

Một số bài viết khắc phục lỗi của Maya:

Giải pháp khắc phục Maya gặp sự cố khi hoạt động trên Windows

Cách khắc phục lỗi không thể mở file làm việc cũ trong Maya

Maya gặp sự cố khi mở file với Hypershade

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*