Biểu hiện

Chương trình xuất hiện splash screen hoặc bị crash

Nguyên nhân

 • Preferences bị lỗi .
 • Card đồ họa không được hỗ trợ.
 • Driver card đồ họa đã hết hạn.
 • Hệ điều hành không được hỗ trợ (Windows hoặc OSX tự động cập nhật)
 • Chưa cập nhật phần mềm
 • Lỗi Proxy hoặc Firewall

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề, hãy thực hiện theo các bước dưới đây và sau đó khởi
động lại Maya:

 • Khôi phục Maya Preferences (xóa preferences bị lỗi).
 • Điều hướng đến Document và đổi tên folder maya thành maya.old.
 • Đảm bảo rằng Card đồ họa nằm trong danh sách Certified Hardware (Phần cứng được chứng nhận cho Maya).
 • Cập nhật Driver Card Đồ họa
 • Đảm bảo rằng Operating System được hỗ trợ trên phiên bản Maya bạn đang được sử dụng.
 • Đảm bảo liệt kê danh sách trắng Autodesk domain trong Proxy/ Firewall

Nếu đã thực hiện theo các cách trên nhưng Maya vẫn không hoạt động bình thường, hãy gỡ phần mềm và cài đặt lại.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*