State Sets Error And Max.NET Unhandled Exceptions

Vấn đề:

Khi chuột phải trên viewport, xuất hiện lỗi sau:
State Sets Error And Max.NET Unhandled Exceptions

Giải pháp:

Để khắc phục lỗi:

  • Các bạn mở thư mục theo đường dẫn này nhé:

C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20xx\bin\assemblies\Autodesk.Max.StateSets.dll

  • Bạn đổi tên file “Autodesk.Max.StateSets.dll” thành “Autodesk.Max.StateSets.dll.back”
  • Sau đó khởi động lại 3dsMax và sử dụng như bình thường nhé.

Tham khảo thêm một số bài viết sau:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*