Vấn đề:

Hotkey Editor không hiển thị trong Customize menu 3ds Max 2020 .

Nguyên nhân

Phiên bản 3Ds Max 2020.1, 2, 3 chưa update

Giải pháp

Thực hiện các bước sau:

  1. Đăng nhập vào Autodesk Account > All Programs and Services > 3ds Max 2020.
  2. Click Updates & Add-ons.
  3. Tìm phiên bản 3Ds Max 2020.3 , sau đó download và cài đặt
3ds Max 2020 Updates
3ds Max 2020 Updates

Lưu ý: Bản update 3ds Max bao gồm các tính năng và fix lỗi đã có các bản cập nhật trước đó. Do đó Download và cài đặt phiên bản 3Ds Max2020.3 sẽ bao gồm các tính năng của phiên bản 3Ds Max 2020.1 và 2020.2.

Tham khảo một số bài viết liên quan:

Nguồn: Autodesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*