Vấn đề

Không thể load 3Ds Max scene trực tiếp từ thư mục Dropbox. Khi thao tác trong 3ds Max, tới File > Open hoặc nhấp đúp vào tệp .MAX trong Dropbox. Thông báo sau xuất hiện:

Open File
File C:\Users\ <username>\Dropbox\…\ <3dsmax.max> not found, or it is not a valid 3ds Max file.
Please verify that the correct file name was given.

Nguyên nhân

 • Do mạng bị lỗi (không kết nối được với thư mục Dropbox hoặc đăng xuất khỏi tài khoản Dropbox )
 • Tệp mở trước đó có thể đã được di chuyển hoặc đổi tên và không còn truy cập được từ Files > Recent menu.
 • Tệp 3Ds Max bị lỗi.
 • Tên đường dẫn tệp và thư mục dài vượt quá 256 ký tự của Windows.

Giải pháp

Không nên sử dụng assets được lưu vào các dịch vụ lưu trữ đám mây như Dropbox hoặc các thiết bị mạng được đồng bộ hóa để tự động làm mới với phương tiện lưu trữ đám mây. ( Xem thêm : Crash hoặc freezing trong 3ds Max khi lưu trên mạng hoặc lưu trữ trên cloud.)

Để giải quyết vấn đề này, tham khảo cách sau:

 1. Nếu 3ds Max không thể tải tệp từ Dropbox, hãy di chuyển đến thư mục Dropbox thông qua Windows Explorer menu.
  – Xác minh bạn có quyền truy cập và tệp .MAX ở đó
  – Hãy thử sao chép tệp vào một thư mục local trên PC và sau đó mở nó.
 2. Nếu tệp không mở trên local PC , hãy sử dụng các bước trong bài viết này để cố gắng khôi phục scene data: (xem thêm: Cách khắc phục sự cố và sửa các tệp bị hỏng trong 3ds Max)
 3. Kiểm tra thư mục Dropbox và đường dẫn tên tệp mà 3ds Max đang cố gắng di chuyển khi cố tải tệp.
  – Nếu vượt quá giới hạn 256 ký tự, hãy sao chép tệp vào local PC và đổi tên tệp, hoặc rút ngắn và đổi tên thư mục Dropbox và đường dẫn tệp.
  – Đảm bảo thư mục và tên tệp tuân theo các quy ước đặt tên của Windows và không chứa các ký tự bất hợp pháp.
  – Tham khảo cách thay đổi giới hạn đường dẫn 256 ký tự mặc định (MAX_PATH) trong Windows 10 .

Tham khảo thêm một số bài viết sau:

Nguồn: https://autode.sk/2ULhXVt

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*