Khi mở 3Ds Max scene, một số hoặc có thể tất cả các object trong Viewport đều chuyển thành màu đen. Những object có thể đã từng được áp dụng textures hoặc materials nào khác trước đó.

Hình ảnh ấm trà được  khoanh đỏ đang sử dụng vật liệu VRay bên cạnh ấm trà sử dụng vật liệu 3Ds Max tiêu chuẩn.

Một số nguyên nhân phát sinh lỗi

 • Lỗi thứ tự ưu tiên trong 3ds
  Max
 • Lỗi network communication
 • Graphic
  driver lỗi thời hoặc gặp sự cố
 • Lỗi cài đặt VRay

Gii pháp khc phc:

Vì V-Ray materials phụ thuộc vào một số yếu tố để hiển thị chính xác nên dưới đây là những cách phổ biến nhất để khắc phục nếu những yếu tố đó gặp sự cố:

 • Đặt lại tùy chọn người dùng 3ds Max trở về mặc định.
 • Xóa material
  slot và tái tạo lại.
 • Nếu material đang được chọn từ network
  khác, hãy di chuyển nó đến một vị trí trên ổ C:\.
 • Update
  graphic card driver.
 • Vô hiệu hóa plugins folder và kích hoạt lại.

Một số bài viết liên quan:
1. Lỗi: V-ray Could not read/write file type

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*