Vray could not read/write file type
Vray could not read/write file type

Nếu bạn có thể sử dụng chế độ xem kết xuất nhưng không
thể kết xuất bằng dòng lệnh. Bạn NÊN thử đặt đường dẫn tệp đầu ra kết xuất
trong các tham số phổ biến là đường dẫn UNC.

Ví dụ đường dẫn: C:\My Project\3dsmax\test.jpg

Có lẽ đây là lỗi của phần mềm.

Hy vọng điều này giúp ích cho bạn!

Hotline hỗ trợ: Mr. Long 0987639384

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*