Vấn đề:

Đây là một vấn đề mà Tech gặp phải khi dùng Maya và anh ấy chưa tìm ra cách khắc phục. Tech đưa ra vấn đề của mình trên Forum Autodesk như sau:

“Tôi đang thiết lập một deadline render farm với các nút centos. Tôi cũng đã cài đặt tất cả các thư viện cần thiết nhưng có lỗi xuất hiện khi tôi thử và chạy dòng lệnh:

/usr/autodesk/maya2018/bin/maya.bin: error while loading shared libraries: libXpm.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory

Tôi có thể thấy Thư viện trong / usr / var / lib và người dùng có thể truy cập được.

Có ai gặp vấn đề này không?”

Giải pháp

Vấn đề này đã được giải quyết bởi nhân viên Autodesk và đây là câu trả hời của họ:

Maya 2018 là một ứng dụng 64bit.  Hệ thống libXpm.so.4 nên ở trong /usr/lib64

rpm -qf /usr/lib64/libXpm.so.4

libXpm-3.5.12-1.el7.x86_64

sudo yum install /usr/lib64/libXpm.so.4″

Mong rằng bài viết này đem lại cho mọi người thông tin hữu ích

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan sau:

Hotline: 0986421133

Nguồn: Autodesk.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*