Vấn đề:

Cách render Point Clouds trong 3ds Max 2018 và các phiên bản mới ra mắt.

Nguyên nhân:

Khi đến phiên bản 2018, 3ds Max đã sử dụng Mental Ray renderer của NVIDIA để render point cloud data, được nhập từ Autodesk ReCap hoặc các chương trình khác. Tuy nhiên, 3ds Max 2018 và các phiên bản tiếp theo của phần mềm không còn bao gồm công cụ Mental Ray làm rendering option.

Kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017, NVIDIA đã ngừng phát triển trên công cụ render Mental Ray

Autodesk khuyên bạn nên sử dụng Arnold renderer trong 3ds Max 2018 và các phiên bản mới hơn để render point cloud data.

Giải pháp:

Để render point cloud data trong 3ds Max 2018 và các phiên bản mới hơn, hãy download và cài đặt bản Update 4 (2018.4)  cho 3ds Max 2018.

Thực hiện các bước sau để cài đặt bản cập nhật:

 1. Đăng nhập Tài khoản Autodesk của bạn  .
 2. Chọn  3ds Max > Downloads > Updates & Add-ons.
 3. Tìm bản  3ds Max 2018.4 Update và chọn Browser Download . Sau khi cài đặt, bản cập nhật này cho phép Arnold 3ds Max 2018 (hoặc phiên bản mới hơn)  render ReCap point cloud data.

 Render point clouds trong Arnold trong 3ds Max

Thực hiện theo các bước sau:

 1. Trong 3ds Max, Click Command Panel > Create > Geometry > Point Cloud Object và nhấp vào bất kỳ chế độ xem 3ds Max nào để thêm Point Cloud Helper vào trong Scene
 2. Trong  Modify panel , hãy chắc chắn rằng Point Cloud helper đã được chọn. Trong Point Cloud Source> Scan File, đến tệp ReCap .RCP thích hợp và tải nó.
  • Đảm bảo rằng thư mục ReCap output có sẵn và ở cùng vị trí với tệp ReCap .RCP. Thư mục ReCap output được đặt tên là    <ReCapProjectName>Support   và chứa tệp .RCS với geometry data được xử lý qua quá trình quét. Sau một lúc, đối tượng point cloud sẽ xuất hiện trong Scene.
 3. Đối tượng point cloud cần có các tham số sau:
 • Display : Color Channel nên được thiết lập thành True Color. .
 • Mức độ thiết lập chi tiết: Chất lượng cao nhất.
 • Kiểm tra Fixed trong Rendering và Mức độ thiết lập chi tiết tại mức 100.
 1. Trong Point Display , thiết lập As Pixel thấp nhất là 1,00 để các đối tượng trong Shaded viewports chính xác . 
 2. Từ bảng Render> Render Setup, đảm bảo rằng renderer  được đặt thành Arnold.
 3. Mở Material Editor và tải một Arnold Standard Surface shader.
 4. Trong Base Color  slot, tải  User Data RGBA map.  Trong Attribute , Chọn kiểu word : Colors
 5. Gán tài liệu này cho đối tượng point cloud và sau đó thực hiện kiểm tra render để xem kết quả.
Hình ảnh do người dùng thêm

Hỗ trợ 3rd-Party Point Cloud Rendering

 • Các trình kết xuất VRay 3.x và NEXT (có sẵn từ  Nhóm Chaos ) có thể render point cloud data nguyên bản trong 3ds Max 2018-2020.

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan sau:

Hotline: 0986421133

Nguồn: Autodesk.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*