Vấn đề:

Khi bạn đang cố gắng tìm Rendering Method Panel trong menu Configure Viewports để cài đặt Field of View ở tối thiểu mức bằng 45. Tuy nhiên, bảng Rendering Method Panel không hiển thị .

Cách thay đổi  Field of View với giá trị số trong 3ds Max
Preference Setting

Bạn đang sử dụng trình điều khiển Nitpy Direct 3D 11 trên chế độ xem của mình. Theo tài liệu tìm thấy trình điều khiển Direct3D vẫn sẽ hiển thị tab Rendering Options . 

Cách thay đổi  Field of View với giá trị số trong 3ds Max
Configure Viewports
Cách thay đổi  Field of View với giá trị số trong 3ds Max
Rendering method panel

Vấn đề cần giải quyết: Có cách nào để thay đổi giá trị Field of View theo cách thủ công hoặc ít nhất là đặt nó ở mức 45 mà không đặt lại toàn bộ tùy chọn trong 3ds MAX không?

Giải pháp

Cài đặt này nằm trong  Per-View Preferences

Cách thay đổi  Field of View với giá trị số trong 3ds Max
Cách thay đổi Field of View với giá trị số trong 3ds Max

Tham khảo thêm một số bài viết sau:

Hotline: 0986421133

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*