Vấn đề:

Khi cố gắng ungroup Mesh trong Maya , xuất hiện lỗi sau trong trình chỉnh sửa tập lệnh:

 Cannot ungroup leaf level transforms 

Nguyên nhân:

Các mảnh của mô hình đã được kết hợp thay vì được nhóm lại ,việc ungroup chúng sẽ không có tác dụng gì đối với mesh.

Giải pháp:

Thay vì ungrouping mesh , sử dụng lệnh riêng để break up mesh :

  1. Chọn mesh
  2. Click to Edit > Delete by type > History.
  3. Trong Modeling Menu Set, chọn Mesh > Separate. 

 

Nếu các mục vẫn nằm trong nhóm, chúng có thể được xóa khỏi các nhóm trong Outline với quy trình sau:

  1. Mở   Outliner
  2. Mở rộng nhóm bằng cách nhấp vào dấu cộng [+] bên cạnh tên nhóm. 
  3. Nhấp vào đối tượng cần xóa khỏi nhóm (nó sẽ làm nổi bật màu xanh).
  4. Sử dụng nút chuột giữa, nhấp, giữ và kéo đối tượng ra khỏi nhóm.
    • Lưu ý:  Nếu đối tượng được kéo lên trên một đối tượng khác, nó sẽ tạo thành một nhóm mới (một khung chấm màu trắng sẽ xuất hiện xung quanh đối tượng trong Outlane). Để di chuyển đối tượng ra ngoài tất cả các nhóm, một dòng trắng sẽ xuất hiện cho biết khi nào nhả nút chuột giữa.

Tham khảo một số bài viết liên quan:

Hotline: 0986421133

Nguồn:https://bit.ly/39tlEov

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*