Vấn đề:

Khi nhấp vào nút công cụ Curve Warp trong Maya, không có hiện tượng gì xảy ra.

Nguyên nhân:

Curve Warp plug-in không được tải trong Maya. 

Giải pháp:

Tải Plug-in Curve Warp để có quyền truy cập vào chức năng của công cụ:

  1. Điều hướng đến Windows > Settings/Preferences > Plug-in Manager.
  2. Ở đầu Trình quản lý trình cắm, nhập “Warp” vào menu tìm kiếm.
  3. Xác nhận rằng  “Loaded” và “Autoload” đều được chọn. 
Công cụ Curve Warp không hoạt động trong Maya
Hướng dẫn tải Plug-in Curve Warp

Tham khảo thêm các bài viết sau:

Hotline: 0986421133

Nguồn: https://autode.sk/31XogbB

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*