Vấn đề:  

Khi bạn không thể khởi động V-Ray License Server, nó sẽ xuất hiện một hộp thoại giống như hộp thoại hiển thị bên dưới:

Không thể khởi động V-Ray License Server
Failure reason: A Suitable WibuBox entry was not found(17)

Nguyên nhân:  

Thông báo lỗi này xuất hiện khi V-Ray license server không tìm thấy dongle được gắn vào máy.

Nghị quyết:

Trước khi bạn bắt đầu, hãy chắc chắn rằng dongle is NOT plugged-in.

  1. Gỡ cài đặt WIBU-KEY driver khỏi  Windows  Control  Panel .
  2. Cập nhật USB drivers của bạn lên phiên bản mới nhất.
  3. Khởi động lại máy của bạn.
  4. Tải xuống và cài đặt WIBU-KEY drivers mới nhất từ  http://wibu.com/doad_user.php .
  5. Gắn dongle vào một cổng USB khác, tốt nhất là USB 2.0. Đảm bảo rằng Windows nhận ra dongle và không hiển thị thông báo lỗi. Để xác minh rằng dongle đã được cài đặt đúng cách, vui lòng truy cập vào  Windows  Control  Panel  >  System  applet. Chọn   tab Hardware và sau đó nhấp vào nút   Device manager   . Mở rộng   danh sách Universal serial bus controllers và kiểm tra mục WIBU-BOX / RU tại đó:
Không thể khởi động V-Ray License Server
Device Manager

Tham khảo một số bài viết sau:

Hotline: 0986421133

Nguồn : https://bit.ly/2OVQYEG

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*