Gỡ cài đặt Maya trên Linux

Bạn có thể gỡ cài đặt Maya trên Linux bằng cách sử dụng yum remove. Bạn phải có đặc quyền để gỡ cài đặt Maya. Sử dụng yum remove để loại bỏ Bifrost, Substance, và Maya:

sudo yum remove < mayapackage > 

sudo yum remove < bifrostpackage > 

sudo yum remove < chất đóng gói >

Quá trình này không loại bỏ các Maya hoặc Bifrost directories.

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan:

Hotline: 0986421133

Nguồn: AutodeskTrả lời