Vấn đề:

Khi làm việc trong UV Editor – Maya, không nhìn thấy các thao tác rotate, scale và UV không thể chỉnh sửa được.

Nguyên nhân:

Maya Preferences bị hỏng dẫn đến những hành vi không đúng.

Giải pháp:

Để giải quyết hành vi này, hãy đặt lại Maya Preferences về mặc định:   Cách đặt đặt Maya Preferences về Mặc định .

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan:

Hotline: 0986421133

Nguồn: Autodesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*