Biểu hiện

Sau khi duplicate hình trong một scene, Maya sẽ gặp sự cố với CER report.

Nguyên nhân

Card đồ họa không được hỗ trợ cho Maya 2019.

Giải pháp

Hãy sử dụng các bước sau để ổn định Maya

  • Cập nhật trình driver card đồ họa lên bản cập nhật
    mới nhất hiện có
  • Thay đổi UI rendering engine thành legacy:

Windows > Setting/Preferences > Preferences > Display >
Rendering Engine

Rendering Engine
Rendering Engine

Nếu áp dụng phương pháp trên nhưng không hiệu quả , hãy thay thế card đồ họa bạn đang sử dụng bằng card đã được các nguồn uy tín kiểm tra và chứng nhận.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*