Vấn đề

Khi mở các file C4D từ Onedrive, màn hình máy tính xuất hiện thông báo lỗi: ” Unable to Open File “.

Người dùng không thể truy cập các tệp OneDrive trừ khi lấy nó ra khỏi thư mục.

Giải pháp

Có 2 cách để khắc phục lỗi trên:

  • Dropbox là một giải pháp tốt nhất để giúp bạn giải quyết vấn đề này.
  • Một cách khác để mở tệp từ Onedrive là ” fusion ” nó với một dự án mới ( (file > fusion ), điều này giúp C4D có thể mở được các tệp trong OneDrive.

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan sau:

Nguồn: Super Renders Farm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*