Vấn đề:

Khi export tệp từ Maya 2019 trên macOS, không thể xuất tệp STEP. Ngoài ra, khi import tệp STEP vào Maya 2019 thì dẫn đến lỗi sau: “Unrecognized File Type” .

Không thể export hoặc import tệp STEP từ Maya 2019 trên Mac.
Lỗi:  “Unrecognized File Type”

Môi trường:

  • Hệ điều hành Mac.
  • Phiên bản Maya 2019 trở lên.

Nguyên nhân:

Plug-in ATF ( Autodesk Translation Framework ) đã bị xóa khỏi Maya 2019 do các vấn đề về hiệu suất trên Mac.
Lưu ý: Các loại STL và OBJ export đã bị xóa khỏi plug-in ATF và được chuyển đổi sang các định dạng unique, native export, trong khi các tệp STEP không được bao gồm.

Giải pháp:

Các tệp STEP có thể được import và export từ ​​Maya 2018 cho macOS.

Hiện tại,   Super Render VN  hỗ trợ hầu hết các phần mềm, renderer và plugin 3D phổ biến, chẳng hạn như 3D Max, Blender, C4D, Maya, Arnold, V-Ray, Corona, Redshift, Houdini, After Effect, v.v … Hãy thử dịch vụ thuê render farm tại đây

Tham khảo một số bài viết sau:

Nguồn: Autodesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*