Biểu hiện

“Connect to Interactive failed” là lỗi khá phổ biến khi cố gắng kết nối 3Ds Max với 3Ds Max Interactive, thường được biểu hiện dưới hình thức:

“Connection to Interactive failed.
Please ensure that you are using the plug-in that comes with your version of Interactive.”
“Failed to connect. Error code: 10022” 

Nguyên nhân

Có rất nhiều
nguyên nhân gây ra lỗi “Connection to
Interactive failed”, tuy nhiên chúng ta sẽ nói về 2 nguyên nhân thường gặp nhất,
đó là:

 • Cài đặt 2 phiên bản 3Ds Max Interactive và 3Ds Max không thể xác định được nên sử dụng phiên bản nào.

Đối với 3Ds Max 2018: Phiên bản 1.8.64.0 có thể được cài đặt thêm vào cùng  phiên bản mới hơn như 2.0.460.0.

Đối với 3Ds Max 2019: Phiên bản 2.0.460.0 có thể được cài đặt thêm vào cùng phiên bản mới hơn như 2.1.777.0.

 • Chưa mở prject để nhận 3Ds Max scene data.

Giải pháp giúp kết nối thành công 3ds Max với 3Ds Max Interactive

Giữ project luôn mở

 • Mở project.
 • Đặt cấu trúc folder để import.
 • Kết nối 3Ds Max: Nếu 3Ds Max Interactive vẫn ở trang đích khi gửi 3Ds Max scene, nó sẽ kích hoạt thông báo cảnh báo plug-in.
3ds Max Interactive Splash/Landing menu
 3ds Max Interactive Splash/Landing menu.
3ds Max Interactive kết nối với 3ds Max
Một project mở trong 3Ds Max Interactive đã sẵn sàng để kết nối với 3Ds Max

Kiểm tra nhiều phiên bản

 • Đi  tới Windows Control pannel > Programs and Features menu .
 • Click chuột phải vào phiên bản cũ hơn được liệt kê cho hai bản cài đặt 3Ds Max Interactive.

Ví dụ: chọn
mục “Autodesk 3ds Max Interactive 1.8.64.0”.

 • Chọn Uninstall.
 • Trong các vị trí sau, xóa các folder còn lại của phiên bản đã xóa (ví dụ: 1.8.64.0):

C: \Program Files\Autodesk\3ds Max Interactive\<phiên bản>

C: \Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\3Ds Max Interactive (kiểm tra và xác nhận nội dung của folder trước khi xóa)

 • Khởi động lại 3Ds Max.
 • Từ Windows Start, khởi động phiên bản 3Ds Max Interactive được cài đặt gần đây.
 • Trong 3Ds Max chọn Interactive> Connect.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*