Nếu dự án của bạn yêu cầu GI Cache, Bạn phải tính toán tệp Irradiance Map và Light cache sau đó tải chúng lên với dự án của bạn.
Nếu bạn không biết cách tạo tập tin Irradiance Map và Light cache. Dưới đây là một số mẹo cho bạn:
Bước 1: Kích hoạt cài đặt GI và thiết lập cho chính bạn.

Bước 2: Tạo tệp đường dẫn Vrlmap / Vrmap và lưu vào dự án của bạn

Lưu tệp Vrlmap/Vrmap

Cài đặt Light cache: chọn “From file” và nhấp vào “Save”

Bước 3: Chuyển đến V-Ray -> Bật “Don’t render final image”

Sau đó kích nút Render để tạo tệp Vrlmap/Vrmap
Bước 4: Tắt ” Don’t render final image ”

Chuyển đến tab GI và chọn đường dẫn cho Vrlmap / Vrmap

Chọn chế độ Irradiance map “From file”, chọn đường dẫn tệp vrmap

Trong cài đặt Light cache chọn “From file”, chọn đường dẫn tập tin vrlmap

Cuối cùng, lưu tệp và tất cả dự án của bạn với Vrlmap
/ Vrmap vào Super Render Farm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*