Cinema4D có giới hạn trên 16.000*16.000 pixel, tuy nhiên, với cùng kích thước đó nhưng một hình ảnh tĩnh, sẽ mất một thời gian rất dài để kết xuất trên một máy.

Dưới đây là hướng dẫn về cách thiết lập “Camera Tiled” để kết xuất ảnh tĩnh lớn, trong Cinema4D.

Video hướng dẫn bạn cách làm thế nào để chuyển 1 frame thành “tiles”. Mỗi “tile”có thể được hiển thị trên render-node riêng biệt, cho phép các render-node khác nhau hoạt động song song và trên tất cả các “tile”.

Chuẩn bị scene để quá trình kết xuất “tile”

  • Tải scene file của bạn với tất cả các cài đặt tiêu chuẩn và  một máy ảnh đã được thiết lập và sẵn sàng để kết xuất.
  • Mở Trình duyệt nội dung và tìm cài đặt trước “Tiled Camera.c4d”. Tùy thuộc vào phiên bản của C4D bạn đang sử dụng, phần cài đặt này có thể nằm ở các vị trí khác nhau, bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để định vị nó.
  • Kéo Camera Tiled vào danh sách Đối tượng.
  • Với Tiled Camera được chọn, hãy chuyển đến tab User Data và điều chỉnh “Tiles per Axis” thành 4hoặc nhiều hơn  tùy thuộc vào mức độ phức tạp của scene file. [Xem mô tả chi tiết tại (*)]
  • Trong camera hiện tại, chọn “Reference Camera”
  • Bật chế độ “Use Tiling”
  • Thay đổi phần Render Setting “frame range” của bạn theo mô tả bên dưới (*)
  • Cuối cùng, hãy điều chỉnh chiều cao/chiều rộng của bạn cho số lượng “tile” bạn đã chỉ định trong Tiled Camera. Hãy chắc chắn chia những số này, KHÔNG phải tổng số TẤT CẢ các ô dự kiến. Ví dụ: Nếu bạn đã chỉ định 4 ô cho mỗi trục, bạn hãy chia cho 4 chứ không phải 16.

* Tiles Per Axis/ Frame Range

Tiles per Axis” sẽ
thay đổi tùy thuộc vào mức độ phức tạp / lớn scene file của bạn. Giá trị 2 sẽ
xuất ra 4 hình ảnh vuông. Giá trị 4 sẽ xuất ra 16. Được áp dụng trong X*Ygrid,
do đó, 4 ô trên trục X và 4 trên trục Y. (4 x 4 = 16 hoặc 2×2 = 4). “ Frame
Range”
bạn chọn sẽ phụ thuộc vào điều này. Nếu bạn sử dụng 4, đó là 16
tile, vì vậy phạm vi khung của bạn sẽ cần được đặt từ 0-15. Giá trị là 2 (4
tiles), thì “Frame Range” sẽ là 0-3. (Frame 0 được tính là frame đầu tiên). Khi
các tile đã hoàn thành, bạn sẽ cần tải xuống và ghép chúng theo cách thủ công
trong Photoshop. Tuy nhiên, C4D không có tính năng thủ công này.

 Upload và tạo job

  • Lưu/ Upload scene file
  • Đảm bảo bạn chọn Frame Range trên trang web Super Render Farm giống như bạn đã làm trong scene file.

Hãy bắt đầu quá trình kết xuất của bạn bạn với Super Renders Farm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*