[Video hướng dẫn] Làm
cách nào để kết nối và tải tệp lên bằng Dropbox?

Super Renders Farm, một trang trại kết xuất CPU trực tuyến đẳng cấp thế giới, cung cấp cho bạn dịch vụ kết xuất cloud render farm nhanh nhất.

Đây là
cách các đối tác trên toàn thế giới kết nối với chúng tôi bằng Dropbox, một
không gian cộng tác sáng tạo được thiết kế để giảm bớt sự bận rộn, mang các tệp
của bạn lại với nhau ở một vị trí trung tâm và đồng bộ hóa chúng an toàn trên
tất cả các thiết bị của bạn để bạn có thể truy cập chúng mọi lúc, mọi nơi.

Dưới đây
là một vài bước giúp bạn kết nối:

Bước 1:
Trong màn hình làm việc, bấm “Bắt đầu để
xác định phương thức chuyển
”, chọn Dropbox

Bước 2:
Nhập Email Dropbox của bạn -> Chia sẻ thư mục dùng chung  “Get shared folder”

Bước 3: Mở Dropbox -> Mở thư mục có tên superrenders_tên use của bạn -> Thêm vào Dropbox

Bước 4:
Quay về “Xác định phương thức chuyển” tab trên trang làm việc của bạn, chọn Bấm
vào đây để tiếp tục!

Bước 5:
Tải dự án của bạn lên thư mục dùng chung, đợi vài phút để dự án đồng bộ và sẵn
sàng kết xuất với chúng tôi.

Link
Youtube: https://youtu.be/igP-mzHyG9Y

Cuối cùng,
chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn đã hoàn thành việc kết nối Dropbox với tài khoản
SRF của mình.

[Video hướng dẫn] Làm
cách nào để kết nối và tải tệp lên bằng GG dive?

Super
Renders Farm, một trang trại kết xuất CPU trực tuyến đẳng cấp thế giới, cung
cấp cho bạn dịch vụ kết xuất cloud nhanh nhất.

Đây là
cách các đối tác trên toàn thế giới kết nối với chúng tôi bằng Dropbox, một
không gian cộng tác sáng tạo được thiết kế để giảm bớt sự bận rộn, mang các tệp
của bạn lại với nhau ở một vị trí trung tâm và đồng bộ hóa chúng an toàn trên
tất cả các thiết bị của bạn để bạn có thể truy cập chúng mọi lúc, mọi nơi.

Dưới đây
là một vài bước giúp bạn kết nối:

Bước 1:
Trong màn hình làm việc, bấm “Bắt đầu để
xác định phương thức chuyển
”, chọn GG drive

Bước 2:
Nhập Email GG drive của bạn -> Chia sẻ thư mục dùng chung  “Get shared folder” -> Nhấn vào đây để
tiếp tục

Bước 3: Mở
GG drive -> Chia sẻ với tôi -> Mở thư mục có tên superrenders_tên use của bạn -> Thêm vào Drive

Bước 4:
Quay về “Xác định phương thức chuyển” tab trên trang làm việc của bạn, chọn Bấm
vào đây để tiếp tục!

Bước 5:
Tải dự án của bạn lên thư mục dùng chung, đợi vài phút để dự án đồng bộ và sẵn
sàng kết xuất với chúng tôi.

Link
Youtube: https://youtu.be/B1I_7HZ2Jlk

Cuối cùng,
chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn đã hoàn thành việc kết nối GG drive với tài
khoản SRF của mình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*