Super Renders VN vui mừng thông báo chúng tôi đã cập nhật thành công phiên bản Houdini 17.5 . Hiện nay, Super Renders Farm đã hỗ trợ render nhiều dự án Houdini.

Phiên bản mới nhất -Houdini 17.5 đã chính thức được Side FX cho ra mắt tại Montreal, Canada. Phiên bản Houdini 17.5 có mã code là PDG (Procedural Dependency Graph) và bao gồm nhiều tính năng quan trọng. Công nhệ mới như TOPs, Task Operator và PilotPDG đã được tích hợp sẵn trong Houdini 17.5. Ngoài ra, với những cải tiến tính năng mới sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe nhất của người dùng.

Tham khảo video demo sau để có cái nhìn cụ thể về những cải tiến vượt trội trong H17.5

Ngoài ra, có nhiều cải tiến khác trong 17.5, bao gồm nâng cấp lớn màn hình hiển thị (nâng cấp hiệu ứng simulation, Vellum support các điểm khác nhau cho mỗi Friction , v.v) và nâng cấp phần modeling (bao gồm Measure measurement node 2.0, chức năng Erosion và địa hình Terrarian tăng thêm 70%, hỗ trợ địa hình Alpha Cutouts,…).

[Update render farm] Houdini 17.5
Địa hình Alpha Cutouts
[Update render farm] Houdini 17.5
Vellum support các điểm khác nhau cho mỗi Friction
[Update render farm] Houdini 17.5
Measure measurement node 2.0

Houdini 17.5 cũng cải thiện việc hiển thị hiệu ứng âm lượng trong cửa sổ. Bản cập nhật giới thiệu gpu- tăng tốc độ smoke shader , “nhanh hơn ba lần” so với hệ thống shading  trước đó khi sử dụng nguồn regional light. Shader mới cũng sẽ cung cấp bản xem trước chính xác hơn về sự tương tác giữa scene lighting và khói, bao gồm support shadows và spotlights.

Các thay đổi trong quy trình làm việc bao gồm “rewriting” trong biện pháp SOP, thêm các tùy chọn để tính toán surface curvature, gradient cũng như là area và volume . Các giá trị có thể được hiển thị thông qua viewport color coding , bao gồm hiển thị biểu đồ tích hợp.

Tham khảo dịch vụ Houdini cloud render farm tại Super Renders VN.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*