Unigine 2.14 được phát hành với cloud, một trình tạo cảnh quan mới và hơn thế nữa

Real-time engine Unigine 2.14 đã được phát hành với một loạt các tính năng mới bao gồm: a new landscape generator; I ntegration of .NET Core 5; water system upgrade; planar reflection probes, a light Meter tool for physically-correct visualization; safer execution sequence in the engine and physics system; per-effect quality presets system and an asset packages system. Đọc thêm về các tính năng mới trên trang web Unigine.

Tham khảo thêm một số bài viết sau:

Trả lời