Vấn đề:

Khi kết xuất với V-Ray ( Chaos Group ) sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường trong 3ds Max.

Thời gian render chậm khi kết xuất với V-Ray trong 3ds Max
Cửa sổ V-Ray Frame Buffer loading

Hình ảnh: Cửa sổ V-Ray Frame Buffer loading.

Nguyên nhân:

Nguyên nhân dẫn đến thời gian render bị kéo dài khi sử dụng V-Ray bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:

  • Các thông số kỹ thuật phần cứng và máy được sử dụng để kết xuất.
  • Bitmap paging trong V-Ray .
  • Registry corruption

Giải pháp:

Để giải quyết vấn đề thời gian render kéo dài hơn với 3rd-party software như V-Ray, hãy làm như sau:

Kiểm tra yêu cầu phần cứng

Để hưởng lợi từ việc thời gian kết xuất nhanh hơn, đảm bảo PC đáp ứng các yêu cầu của phần mềm và giải pháp kết xuất. Nâng cấp lên các bản cập nhật hoặc phiên bản có sẵn khi cần thiết.

  • Để biết thêm thông tin về các yêu cầu đối với V-Ray từ Chaos Group, hãy xem:  Yêu cầu V-Ray
  • Để biết thêm thông tin về các yêu cầu cho 3ds Max từ Autodesk, hãy xem:  Yêu cầu 3ds Max

Vô hiệu hóa Bitmap Paging

Hãy thử tắt các tùy chọn bitmap paging trong V-Ray:

  1. Chuyển đến Render Setup (F10) > Common tab.
  2. Trong Bitmap Performance and Memory Options, chọn Setup.
  3. Các Global Settings and Defaults for Bitmap Proxies ,cửa sổ sẽ mở ra.
  4. Đi đến Texture and Rendered Images Memory Options.  .
  5. Bỏ chọn Page Large Images to Disk (Saves Memory).
V-Ray bitmap manager
V-Ray bitmap manager

Hình: V-Ray bitmap manager.

Đăng ký

Xóa tham chiếu đến phiên bản cũ hơn của 3ds Max hoặc VRay trong Windows Registry nếu chúng đã được gỡ cài đặt

Tham khảo thêm bài viết sau:

Hotline: 0986421133

Nguồn: https://autode.sk/39rwmf2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*