Vấn đề

Các material trong tệp Collada .DAE trở nên trong suốt.

 material trong tệp Collada .DAE trở nên trong suốt.
Material trong tệp Collada .DAE trở nên trong suốt.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau:

Sử dụng Standard Materials

  1. Mở Compact hoặc Slate Material Editor.
  2. Từ Material/Map Browser, tải từng chất liệu một và thay thế kiểu chất liệu bằng Standard (legacy) Material.
    1. Export tệp và sau đó import lại vào trong 3ds max

Thay đổi Opacity

Trong mục Material Editor (Compact hoặc Slate), chọn từng phần vật liệu bị trong suốt và thay đổi Opacity từ 100 về 0

Edit tệp .DAE

  1. Sử dụng Windows Explorer để tìm tệp .DAE, sau đó nhấp chuột phải và chọn ” Open” .
  2. Khi được gợi ý về các ứng dụng thích hợp để mở tệp, hãy chọn trình soạn thảo văn bản như Notepad và sau đó mở tệp.
    1. Trong Notepad, kéo xuống tìm Material có chứa </material>
  3. Thay đổi giá trị Opacity lên mức 1.00000

Ví dụ:

<float sid="transparency">0.000000</float>

Thay đổi giá trị transparency từ 0 lên 1:

<float sid="transparency">1.000000</float>

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan sau:

Hotline tư vấn dịch vụ render farm: 0986421133 (Ms Bích)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*