Từ phiên bản After Effects CC 2014 (13.0)  và các phiên bản sau đó không được hỗ trợ trực tiếp việc tạo H.264, MPEG-2 và WMV videos từ render queue. Vì vậy, người dùng có thể tạo video này bằng Adobe Media Encoder.

Lưu ý: Người dùng vẫn có thể import các video này vào AE

Adobe Media Encoder

Adobe Media Encoder là cách hiệu quả để tạo các tệp bởi Preset Browser và hệ thống dễ sử dụng cho việc tạo, lưu, chia sẻ và applying encode . Với Effects tab settings, bạn có thể tự động thêm watermarks, timecode overlays,…. Người dùng sẽ có hai lựa chọn để sử dụng Adobe Media Encoder với After Effects để tạo video H.264, MPEG-2 và WMV:

  • Render và export file đã được mã hóa ra khỏi After Effects, tới thư mục được theo dõi bởi Adobe Media Encoder.
  • Gửi trực tiếp các composition  từ AE tới Adobe Media Encoder (Composition > Add To Adobe Media Encoder Queue).

Lưu ý: Nếu người dùng vẫn cần tạo video từ After Effects render queue , hãy cài đặt phiên bản After Effects CC (12.2.1) cùng với After Effects CC 2014 (13.0) trở lên và sử dụng phiên bản trước cho các output tasks cụ thể.

Render và export file đã được mã hóa

Cách nhanh nhất để tạo video ở các định dạng này là sử dụng After Effects render queue để export file đã được mã hóa (ví dụ: sử dụng codec video PNG trong tệp chứa tệp .mov) tới thư mục theo dõi  mà Adobe Media Encoder theo dõi .Người dùng có thể cài đặt mã hóa cho thư mục được theo dõi trong Adobe Media Encoder để nó tự động mã hóa bằng bất kỳ cài đặt nào bạn chỉ định.

  • Ưu điểm: Phương pháp này sử dụng các tính năng hiệu suất trong After Effects để render(như tăng tốc GPU và multiprocessing ) và các tính năng hiệu suất của Adobe Media Encoder để mã hóa (như mã hóa song song).
  • Nhược điểm: Phương pháp này chiếm After Effects cho toàn bộ hoạt động render, trong thời gian đó người dùng không thể sử dụng After Effects cho bất kỳ điều gì khác.

Gửi trực tiếp các composition tới Adobe Media Encoder

Một phương pháp khác để tạo video theo các định dạng này là thêm trực tiếp composition từ After Effects vào Adobe Media Encoder queue . Phương pháp này cho phép bạn tiếp tục làm việc trong After Effects trong khi quá trình render và encoding diễn ra. Tuy nhiên, quá trình render có thể chậm hơn trong một số trường hợp (so với sử dụng After Effects render queue ) bởi vì phiên bản After Effects rendering trong baclgroud không có quyền truy cập vào các tính năng tăng tốc và đa xử lý GPU.

Lưu ý: Nếu người dùng để file After Effects (.aep) trong thư mục đang được Adobe Media Encoder theo dõi, các compositions ở level cao nhất trong dự án sẽ tự động được thêm vào Adobe Media Encoder encoding queue.

Tham khảo một số bài viết liên quan sau:

Hotline Super renders: 0986421133 (Ms.Bích)

Nguồn: https://adobe.ly/2TlJo92

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*