Vấn đề:

Khi mở một Scene trong phiên bản Maya mới mà Scene này đã được tạo trong phiên bản Maya cũ hơn, thì dẫn tới tình trạng UV bị hỏng.

Nguyên nhân:

  • Các thuật toán trong các phiên bản mới hơn của Maya đã được tối ưu hóa và thay đổi.
  • Tất cả các UV trong phiên bản Maya cũ sẽ import không chính xác vào các phiên bản mới hơn.

Giải pháp:

Để tránh tình trạng UV bị hỏng , hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Mở các tệp trong phiên bản trước (Maya 2015 hoặc trong phiên bản cũ hơn) 
  2. Xóa lịch sử non-deformer trên các đối tượng
    1. Chọn đối tượng
    2. Click Edit > Delete By Type > History > Non-Deformer History
  3. Lưu lại tập tin

Tham khỏa thêm một số bài viết liên quan:

Nguồn: https://autode.sk/2vd7Ks7

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*