Vấn đề:

Tại sao 3DS Max 2017 không mở? Nó bị kẹt ở màn hình khởi tạo nhưng không mở .

Môi trường:

Ứng dụng Autodesk Desktop không mở được.

Nguyên nhân:

Nguyên nhân dẫn tới việc 3DS Max 2017 không mở ,có thể là do sự cố về AdSSO .

Giải pháp:

Để loại trừ sự cố AdSSO, hãy cài đặt lại Autodesk Desktop App.

  1. Cài đặt lại Autodesk Desktop App theo  Cách gỡ cài đặt và cài đặt lại Autodesk Desktop App .
  2. Mở Ứng dụng Autodesk Desktop và Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Autodesk của bạn.
  3. Mở lại 3DS Max 2017.

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan:

Hotline: 0986421133
Nguồn: Autodesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*