Một số GPU render farm tốt nhất hiện nay có hỗ trợ Octane render C4D phải kể đến như Super Render Farm, Fox RenderFarm, RebusFarm, …

Danh sách những software 3d, plugin và renderers phổ biến tại Super Renders
Danh sách những software 3d, plugin và renderers phổ biến tại Super Renders

Super Renders Farm là CPU render farm và GPU render farm, chúng tôi luôn hỗ trợ các software 3d, renderers và plugins phổ biến như 3Ds Max, Maya, Blender, Houdini, …bao gồm cả Octane renderer cho Cinema 4D, bạn có thể trải nghiệm dịch vụ với $25 miễn phí tại hệ thống Super Renders Farm.

Bên cạnh đó, chúng tôi hỗ trợ mức giá cạnh tranh chỉ $0,004 /GHz-giờ với CPU và $0,003 đô la / Octanebench-giờ với GPU. Người dùng có thể tính toán chi phí cũng như thời gian cho công việc của mình tại Super Renders tại đây.

Tham khảo một số bài viết sau:

Hotline Super renders: 0986421133 (Ms.Bích)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*