Vấn đề:

Bạn đã cài đặt network licensed Maya 2017 trên macOS ,và Maya bật được trong user macOS cài đặt nó. Tuy nhiên, nó không mở được trong user khác và hiển thị thông báo lỗi:

Network License Not Available – Error -1.360.0”

Giải pháp:

Xác minh và kiểm tra Maya theo hướng dẫn sau:

  • Xác minh người dùng có bị ảnh hưởng bởi lỗi quyền Read và quyền Write tới thư mục và các mục kèm theo /Library/Application\ Support/Autodesk/CLM/LGS.
  • Sao chép tệp  .flexlmrc  được lưu trong thư mục Home từ tài khoản người dùng đang làm việc sang thư mục Home của tài khoản người dùng không hoạt động (lưu ý   tệp .flexlmrc là một tệp ẩn).

Tham khảo thêm các bài viết sau:

Nguồn: https://bit.ly/39swlrt

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*