Vấn đề

Khi làm việc với Maya 2020, chương trình bị crash hoặc ngưng hoạt động khi di chuyển con trỏ chuột trên các menu items (cụ thể là các item có ToolClips).

Nguyên nhân

Do sự xung đột Tool Tips trên MasOS

Giải pháp

Để cải thiện hiệu suất, hãy tắt Tool Tips trong Preferences menu :

  1. Di chuyển chuột đến Preferences menu: Windows > Settings/Preferences > Preferences.
  2. Click vào “Help” ở bên trái của menu.
  3. Nhấp chuột tiếp vào checkbox bên cạnh “Display ToolClips” (Tắt).
  4. Lưu và đóng cửa sổ.
Maya 2020 bị crash hoặc ngưng hoạt động trên MacOS
Preferences window

Hiện tại,   Super Renders VN  hỗ trợ hầu hết các software, renderers và plugin 3D phổ biến như 3D Max, Blender, C4D, Maya, Arnold, V-Ray, Corona, Redshift, Houdini, After Effect, v.v … Hãy thử  trải nghiệm dịch vụ thuê render farm tại đây .

Tham khảo thêm một số bài viết sau:

Nguồn: https://autode.sk/2Z7wYox

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*