Vấn đề:

Khi tạo deployment xuất hiện lỗi: “The copy functions cannot be used”.

The copy functions cannot be used
The copy functions cannot be used
The copy functions cannot be used
The copy functions cannot be used

Nguyên nhân:

 • Không được cấp quyền tới thư mục nơi mà deployment đang được tạo.
 • Không có đủ dung lượng trên ổ đĩa ( network location ) để lưu trữ.
 • Trình cài đặt bị hỏng, một số thành phần không được tải xuống đầy đủ.
 • Đường dẫn tới resource Windows installer  cần truy cập là hơn 260 ký tự.
 • Chạy ứng dụng bảo mật (ví dụ: Antivirus) chặn truy cập vào tài nguyên cần thiết.

Giải pháp:

 • Đảm bảo trình cài đặt không bị hỏng, tải lại toàn bộ trình cài đặt bằng cách sử dụng Phương pháp Download trình duyệt nếu cần.
 • Đảm bảo có đủ không gian tại đường dẫn đích để lưu trữ toàn bộ deployment.
 • Tạo network share nơi deployment sẽ được lưu trữ (càng gần ổ đĩa gốc càng tốt).
 • Thêm quyền truy cập ” Everyone ” trên thư mục ( ví dụ: network location ) nơi deployment đang được tạo.

Ví dụ: ở đường dẫn bên dưới, hãy chỉnh sửa quyền truy cập cho thư mục AutoCAD, bao gồm một người dùng cụ thể hoặc “Everyone”:
\\ Odyssey \ AutoCAD

 • Vô hiệu hóa tạm thời Antivirus hoặc các ứng dụng bảo mật khác.
 • Như một giải pháp thay thế, deployment có thể được tạo cục bộ và di chuyển hình ảnh  trên hệ thống cục bộ.

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan:

Hotline: 0986421133

Nguồn: Autodesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*