Vấn đề:

Khi mở 3ds Max, xuất hiện một thông báo lỗi: “Maximum Nested Error Dialog Depth Reached” với cửa sổ MAXScript chứa các tab MAXScripts / Macroscript khác nhau.

Lỗi: “Maximum Nested Error Dialog Depth Reached”

  Lỗi: Maximum nested
Thông báo lỗi: “Maximum Nested “
  Lỗi: Maximum nested
Lỗi: Maximum nested

Nguyên nhân:

Lỗi trong tệp người dùng gây ra sự cố tới quá trình loading của 3ds Max.

Giải pháp:

Reset 3ds Max bằng các bước được nêu trong bài viết sau:   Reset 3ds Max / 3ds Max Design về cài đặt người dùng mặc định .

Tham khảo thêm một số bài viết sau:

Hotline: 0986421133

Nguồn: https://autode.sk/2P9xAUQ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*