Vấn đề:

Khi khởi chạy 3ds Max, một lỗi Max.NET được coi là một ngoại lệ với  Ephere Utilities Evaluator hoặc với mô-đun tương tự đã xảy ra.
“Max.NET Unhandled Exception
Exception and stack trace:
System. Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.
—> System.TyInitializationException: The type of initializer for ‘Ephere.Utilities.Evaluator’ threw and exception.
—> System.IO.IOException: The process cannot access the file ‘C:\ Users\…”

Lỗi Max .net
Lỗi Max .net

Ngoài ra, một khi làm việc trong 3ds Max, nhiều lỗi hiển thị khi cố gắng sử dụng các công cụ khác nhau hoặc khi nhấp chuột phải vào chế độ xem. Lỗi có thể tương tự, nhưng không giới hạn những lỗi được thấy dưới đây:

Ngoài ra, khi làm việc trong 3ds Max, nhiều lỗi sẽ hiển thị khi sử dụng các công cụ khác nhau hoặc khi nhấp chuột phải vào chế độ xem. Một số lỗi điển hình sau:

Lỗi lưu vào thư mục tạm thời 3ds Max
Lỗi lưu vào thư mục tạm thời 3ds Max
 Lỗi States sets 3ds Max
Lỗi State Sets Error

Nguyên nhân:

Nguyên nhân của vấn đề này bao gồm:

  • Một chương trình chống phần mềm độc hại, chống vi-rút hoặc tối ưu hóa hệ thống đã cài đặt, chẳng hạn như ByteFence Anti-Malware, đang flagging vào nhiều plugin hoặc thành phần trong 3ds Max và từ chối quyền truy cập vào chúng, dẫn đến các lỗi và ngoại lệ khác nhau
  • Các phần tử Microsoft .NET hoặc Visual C ++ bị hỏng.

Giải pháp:

Để giải quyết vấn đề này, hãy thử như sau:

  1. Làm theo các hướng dẫn trong tệp Trợ giúp của tường lửa hoặc chương trình chống vi-rút của bạn để đưa vào danh sách trắng hoặc thêm các loại trừ vào thư mục cài đặt 3ds Max có trong: C: \ Program Files \ Autodesk \ 3ds Max .
  2. Sửa chữa cài đặt Microsoft .NET framework bằng cách tải xuống và chạy hotfix nằm ở đây .
  3. Gỡ cài đặt và cài đặt lại các thành phần Visual C ++:  Cách gỡ bỏ và cài đặt lại Thư viện thời gian chạy Microsoft Visual C ++

Tham khảo thêm các bài viết liên quan sau:

Hotline: 0986421133

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*