Vấn đề:

Sử dụng local cache để truy cập các tệp từ máy chủ từ xa bằng Cloud Software Talon, quá trình này mất nhiều thời gian và đôi khi không thành công trên các tệp lớn hơn 500 MB. Trong một số tình huống, bất kỳ cảnh báo và lỗi sau đây có thể xuất hiện.
 

Lỗi lưu tệp

Can’t begin chunk inside Data chunk

Can't begin chunk inside Data chunk
Lỗi lưu tệp

Hoặc: File archive failed (code -2).

Can't begin chunk inside Data chunk
Lỗi lưu tệp

Lưu ý

Tệp <path> .max có thể bị hỏng.

Can't begin chunk inside Data chunk
Lỗi lưu tệp

Nguyên nhân:

Lưu hoặc lưu trữ các tệp lớn hơn vào một vị trí lưu trữ trên cloud.

Giải pháp:

Khi gặp bất kỳ lỗi nào nêu trên và không thể lưu tệp bằng Talon, hãy thử các cách sau: 

  • Lưu file locally và tải lên Talon.
  • Lưu các cảnh bằng BIM 360.
  • Xuất dưới dạng FBX và lưu vào Talon.

Tham khảo thêm một số bài viết sau:

Nguồn : https://autode.sk/39zIOd0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*