Biểu hiện khi phát sinh lỗi

Không thể điều khiển chế độ viewport bằng phím Alt hoặc nút cuộn chuột trong 3ds Max.

Giải pháp khắc phục

Bạn hãy thực hiện theo những bước sau để chế độ viewport hoạt động bình thường trở lại:

  • Kiểm tra xem liệu nút  cuộn chuột có bị tắt trong phần Windows mouse setting hoặc trong bất kỳ ứng dụng được cài đặt nào khác như Microsoft Mouse and Keyboard Center hay không.
  • Đảm bảo rằng các cài đặt điều hướng mặc định 3ds Max được bật trong Customize > Preferences > Interaction Mode.
Preference Settings

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*