Vấn đề

Thông báo lỗi “GetKeyIndex” xuất hiện trên một số render nodes khi rendering với Backburner từ 3ds Max. Quá trình rendering có thể thất bại trên các nodes đó.

Trong tệp Backburner.log, thông báo xuất hiện dưới dạng:

ERR Task error: 3dsmax adapter error : Autodesk 22.1 reported error: MAXScript ExecuteMAXScriptScript Exception: — No “”getKeyIndex”” function for undefined

Môi trường:

  • 3Ds Max
  • Backburner

Nguyên nhân:

  • Phiên bản Plug-in không khớp giữa submitting Manager machine và một hoặc nhiều render nodes.
  • Phiên bản MaxtoA (3ds Max đến Arnold) render không khớp giữa một hoặc nhiều máy.
  • Cài đặt Backburner bị lỗi trên một hoặc nhiều render nodes.

Giải pháp:

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm như sau:

1. Truy cập Windows Control Panel > Programs and Features và xác minh số phiên bản cho tất cả các bản sao của 3ds Max – chúng phải giống hệt nhau trên tất cả các máy, cả Manager và Server nodes.

  • Nếu các phiên bản khác nhau, hãy đăng nhập vào Tài khoản Autodesk của bạn , download bản cập nhật mới nhất cho phiên bản 3ds Max đang được sử dụng và cài đặt nó trên tất cả các máy.

2. Plugin Max-to-Arnold cho Arnold renderer cũng phải giống hệt nhau trên tất cả các máy render, ngay cả khi Arnold renderer không được sử dụng và các bản sao 3ds Max giống hệt nhau trên mỗi PC

  • Tới Arnold Downloads webpage, sau đó download và cài đặt phiên bản mới nhất của các Arnold renderer cho mỗi phiên bản của 3ds Max được sử dụng trong network rendering (cả Manager và Server nodes).

3. Reset Backburner trên render nodes bị lỗi bằng cách làm theo các hướng dẫn sau.( Xem thêm: Reset Backburner User về mặc định )

4. Nếu không có bước nào ở trên hoạt động,  hãy resetting 3ds Max user preferences về mặc định.

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan

Hotline Super renders: 0986421133 (Ms.Bích)

Nguồn: Autodesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*