Vấn đề:

Khi load tệp Scene có chứa Substance materials/components trong 3ds Max thì xảy ra lỗi sau:

Lỗi File Open

Lỗi “Error Loading ParamBlock2”

Lỗi: “Error Loading Paramblock2” khi load tệp Scene chứa Substance materials trong 3ds Max.
Lỗi Open Error

Môi trường:

Adobe Substance plugin

Nguyên nhân:

Liên quan đến vấn đề nhận dạng với các phiên bản Substance plugin trong 3ds Max.

Giải pháp:

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài đăng được kiểm duyệt của Adobe trên Diễn đàn: ParamBlock 2 Error.

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan sau:

Nguồn: https://bit.ly/3a3gQ9K

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*