Vấn đề:

Khi người dùng cài đặt MtoA và đã thiết lập license. Tuy nhiên, khi thực hiện render, MtoA không nhận được license và thông báo lỗi:
“[clm] Product Key Not Found (44)”

Môi trường:

Linux
Windows
Mac

Nguyên nhân:

Do cài đặt Arnold MtoA chưa đúng. “[clm] Product Key Not Found (44)” có nghĩa là MtoA chưa được registered trong file PIT. Trình cài đặt MtoA chạy tự động pitreg  trong khi cài đặt. 

Giải pháp:

Thực hiện theo các bước sau:

  1. Chạy pitreg trên máy cục bộ, như:
  • Win: C:\Program Files\Autodesk\Arnold\maya2020\license\pit\pitreg.exe
  • Linux: /opt/solidangle/mtoa/2020/license/pitreg
  • Mac: /usr/solidangle/mtoa/2020/license/pitreg

2. Bạn sẽ nhận được thông báo: Succesfully added Arnold information to PIT file

3. Test Arnold.

Tham khảo một số bài viết liên quan sau:

Hotline tư vấn dịch vụ render farm: 0986421133 (Ms.Bích)

Nguồn:  https://autode.sk/39pZfJ8

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*