Vấn đề

Khi submitting 3ds Max network renders, Backburner thông báo lỗi:

adapter returned unexpected code -107374189 maxadapter.adp.exe maxadapter.adp.exe  -o n newtask -1

Nguyên nhân:

Một scene elements trong 3ds Maxcó thể đã bị hỏng và khiến Backburner bị lỗi hoặc khởi động lại quá trình sau mỗi rendered frame.

Giải pháp:

Hãy thử như sau:

  1. Tạo một 3ds Max scene mới (trống).
  2. File > Import.
  3. Chọn Merge để hợp nhất các scene elements có vấn đề (bao gồm render settings ) vào 3ds Max workplace mới.
  4. Lưu lại Scene mới dưới một tên mới, sau đó gửi lại scene đó để network rendering.

Hoặc có thể sao chép tệp Maxadapter.adp nằm trong C:/Program Files/Autodesk/ từ the Manager PC tới Server PC và gửi test render

Cuối cùng, hãy thử các bước trong bài viết này:  Đặt lại cài đặt Backburner User về mặc định

Tham khảo thêm một số bài viết sau:

Hotline render farm: 0986421133( Ms Bích)

Nguồn: Autodesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*