Vấn đề:

Khi bật phần mềm Autodesk, xuất hiện lỗi sau:
acad.exe – Entry Point Not Found
The procedure entry point <code point text> could not be located in the dynamic link library C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\<file>.dll. 

acad.exe - Không tìm thấy điểm vào
Lỗi: “acad.exe – Entry Point Not Found “

Lưu ý:  DLL <code point text> và DLL được đề cập có thể sẽ khác nhau. 

Nguyên nhân:

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi này:

  • Do sai phiên bản DLL.
  • Do DLL được sao chép vào một vị trí trên hệ thống khác với vị trí mặc định của nó.
  • Xung đột cập nhật Windows hoặc .NET.

Giải pháp:

Để khắc phục lỗi:

  1. Tìm kiếm local hard drive để biết thêm các bản sao của DLL bị ảnh hưởng.
  2. Xóa hoặc đổi tên các tập tin bổ sung.

Nếu vấn đề vẫn còn, sử dụng các thao tác sau:

Hiện tại,   Super Renders VN  hỗ trợ hầu hết các software, renderers và plugin 3D phổ biến như 3D Max, Blender, C4D, Maya, Arnold, V-Ray, Corona, Redshift, Houdini, After Effect, v.v … Hãy thử  trải nghiệm dịch vụ thuê render farm tại đây .

Tham khảo thêm một số bài viết sau:

Nguồn: Autodesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*